Expositie 'Opstanding'

 Van 17 april t/m 17 mei 2009 (m.u.v. 25 april) is in de Grote of Barbarakerk te Culemborg de expositie 'Opstanding' te zien.

Bezoekers zijn van harte welkom van vrijdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur.

 De stichting Kunst in de Kerk organiseert in samenwerking met de CNV-kunstenbond een tentoonstelling rond het thema 'Opstanding'. Tweeëntwintig kunstenaars hebben werken gemaakt naar aanleiding van dit thema.

 In het christendom speelt de opstanding (of verrijzenis) van Jezus een grote rol.

Het Paasfeest herdenkt deze gebeurtenis. Wat er precies heeft plaatsgevonden staat niet in de bijbel beschreven, wel wat daarna gebeurde bij het lege graf.

 Op een enkel Middeleeuws schilderij is de verrezen Jezus (Christus) zelf te zien. Maar meestal zijn juist de gebeurtenissen na de opstanding weergegeven, zoals het open graf, de slapende wachters, een engel of Maria Magdalena die, tot haar grote schrik, de opgestane Jezus ontmoet.

Hoe dan ook - door de eeuwen heen drukte het thema 'Opstanding' in beeldtaal uit wat een ontmoeting met de 'Opgestane' met mensen gedaan heeft.

 En daar ligt nu de brug naar de kunst opnieuw open: Op geheel eigen wijze zijn  kunstenaars bezig geweest met het thema 'Opstanding'. Zij hebben de vrijheid genomen authentiek te zijn en hun eigen werkelijkheid in het thema uit te drukken. Zij verbeelden een realiteit die niet noodzakelijk een concrete zichtbare werkelijkheid is.

Geworteld in onze tijd hebben tweeëntwintig  kunstenaars, aangesloten bij de CNV-kunstenbond, de traditionele figuratieve, christelijke symbolen verlaten. Er ontstond een eigentijdse expressieve, abstractere vormentaal. Zij beelden niet af maar uit. Met banners, beelden, installaties, schilderijen enz. doen zij ons verslag van hun  persoonlijke ervaring.

 De expositie is zodoende evenzeer een indringend beeldgesprek tussen bezoeker en kunstenaar over de hedendaagse ontmoeting met de Opgestane.

Niet alleen verrassend maar ook verrijkend.

 Opening en lezing

Op vrijdag 17 april om 19.30 uur zal theatermaker, schrijver en theoloog Kees van der Zwaard met medewerking van de Verbeeldingsgroep de expositie openen. Een muzikale bijdrage wordt verzorgd door Jaqueline Maas en haar dochters Ellen en Marije Kaan.

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

 Naar aanleiding van het thema van de tentoonstelling zal theoloog en publicist drs. Alfred C. Bronswijk op donderdag 23 april om 20.00 uur een lezing houden met de titel 'WAT GEEN OOG HEEFT GEZIEN – HET MYSTERIE VAN DE OPSTANDING VERBEELD'. Een ontdekkingstocht in het grensgebied van kunst en theologie. Ook voor de lezing wordt u van harte uitgenodigd. De kerk is vanaf 19.30 uur open.

 

De Stichting Kunst in de Kerk zet zich enorm in om er een prachtige expositie van te maken die de moeite waard is voor kerkelijke maar ook niet kerkelijke mensen.

  

Expositie 'Opstanding', in de Grote of Barbarakerk, Kerkstraat 4, 4101 CB Culemborg.

Toegang gratis. Alle werken zijn te koop.

Informatie: Stichting Kunst in de Kerk te Culemborg, Magda Visser, tel. 0345 – 519633 of magdavisser@hetnet.nl