Meerdere kunstwerken over de schepping, nav scheppingsverhaal in Genesis 1en In den beginnen was het Woord (joh 1)

uit 2001 tot 2020 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

in den beginne was het Woord

2020

Johannes 1: ‘Het Woord was bij God en het Woord was God Door het Woord is alles ontstaan.’ Bovenin zweeft het ‘Woord’, de blauwdruk voor de wereld,Gegeven door de Schepper,.van licht en water,..boven en beneden ..de zee en het droge ..de vissen en de vogels, de al Ene, de Bron, de Eeuwige. Hij die zegt:..heb je mij lief? ..vier het leven ..ik zal je zegenen. Textiel, stikwerk, handborduren, wol, acrylverf

Schepping

2001

de zeven scheppingsdagen verbeeld, n.a.v. Genesis 1. Mixes media

1e scheppingsdag

2013

1e scheppingsdag in textiel

2e scheppingsdag

2013

2e scheppingsdag in textiel

3e scheppingsdag

2013

3e scheppingsdag

4e scheppingsdag

2013

4e scheppingsdag in textiel

5e scheppingsdag

2013

5e scheppingsdag in textiel

6e scheppingsdag

2013

6e scheppingsdag in textiel

7e scheppingsdag

2013

7e scheppingsdag in textiel

1e scheppingsdag

2006

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed En de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide : Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was , En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

2e scheppingsdag

2006

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren ; En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel.

3e scheppingsdag

2006

Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten.

4e scheppingsdag

2006

En God maakte de beide grote lichten, het grootse licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden.

5e scheppingsdag

2006

En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard.

6e scheppingsdag

2006

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

7e scheppingsdag

2006

Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende DE ZEVENDE DAG en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

In den beginne was het Woord

2002

Johannes 1: ‘Het Woord was bij God en het Woord was God Door het Woord is alles ontstaan.’ Bovenin zweeft het ‘Woord’, de blauwdruk voor de wereld,Gegeven door de Schepper,.van licht en water,..boven en beneden ..de zee en het droge ..de vissen en de vogels, de al Ene, de Bron, de Eeuwige. Hij die zegt:..heb je mij lief? ..vier het leven ..ik zal je zegenen