kunstwerken rond het thema advent, verwachting, aankondiging van de geboorte

uit 2000 tot 2020 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Doop van Jezus

2020

afbeelding van de doop van Jezus in de Jordaan. Hij wordt gedoopt door Johannes de Doper. Van hem is alleen zijn hand zichtbaar. Het gaat immers om Jezus. Boven Jezus daalt een duif neer uit de hemel. Twee engelen staan klaar om het te drogen. Fotografie, geborduurd

Jozef, Maria en het kindje Jezus

2020

Afbeelding van Jozef, Maria en het kindje Jezus. Fotografie, geborduurd

jezus met duif

2019

Jezus met duif, fotografie, geborduurd

Lichtbrenger

2015

Lichtbrenger, engel van God.  Mixed media: handgeborduurd, stikwerk, textiel, papier, vezels.

Stronk van Jesse

2015

Jezus Verbeeld. Hij werd al aangekondigd als een nieuwe loot in het geslacht van David Een twijg zal ontspruiten aan de stronk van Isaï (profetie uit Jesaja 11:1). Mixed media, textiel, stikwerk, fotografie, kurkeikbast

herderin met kudde

2015

Na een koude nacht in een bedoeinentent, trekt een herderin met kudde de Negev woestijn in.

Madonna en kind

2015

Madonna en kind. Maria houdt Jezus vast

Maria met kind Ethiopie

2015

Maria met kind afgebeeld op een Ethiopisch kruis. Engelen kijken mee. Fotografie, stikwerk. Gecombineerd met stoffen en lood van flessen. Loden rand.

Annunciatie (Ethiopie)

2014

De engel Gabriel vertelt aan Maria dat ze zwanger zal worden van Jezus. Maria schrikt en slaat de handen voor haar borst. De witte lelie staat symbool voor haar maagdelijkheid. De bijbel ligt op tafel. De duif staat symbool voor de heilige Geest. Hij sproeit over Maria.

Annunciatie (Israel)

2014

De engel Gabriel zegt Maria dat zij zwanger zal worden van Jezus. Maria schrikt en slaat haar handen voor de borst. De witte lelie staat symbool voor haar maagdelijkheid. De bijbel ligt open op tafel. De duif staat symbool voor de Heilige Geest en sproeit haar zwanger.

Geboorte Jezus

2014

Maria met het kindje Jezus in een grot in Bethlehem.

Heilig boek

2014

Monnik in Ethiopie toont een heilig boek. Afbeelding van Maria en kind. Geborduurd op foto, met perkament en loden rand

Herderin

2014

Na een koude nacht in een bedoeienentent in de Negev woestijn, werd ik gewekt door gemekker. Een herderin met een kudde schapen trok langs

Maria en het kindje Jezus met os en ezel

2014

Maria met het kindje Jezus. Kindje Jezus in de kribbe. De os en de ezel zijn er bij. Van boven komt een straal licht. Engelen kijken toe.

Schaapjes

2014

Moeder met twee jonge lammetjes kijken verwonderd de wereld in. Op deze plek verscheen Maria aan de herders in Fatima. Textielwerk, geborduurd. 

annunciatie

2013

De engel Gabriël kondigt aan dat zij, Maria, een zoon zal krijgen. Fotografie op textiel, geborduurd  naar aanleiding van tekening op houten wand in Ethiopisch klooster

Madonna en kind

2013

Madonna met kind op schoot. Doek als achtergrond met blauw fluweel

Maria met kind

2013

Maria met kind, naar aanleiding van oude ikoon in Ethiopië. Fotografie op stof, handgeborduurd  

Komt allen te zamen

2012

Komt allen tezamen muzieknoten schrift met stronk van Jesse. Maria kijkt naar de loot die ontspruit uit de stronk van Jesse

Stronk van Jesse

2012

Jezus Verbeeld. Hij werd al aangekondigd als een nieuwe loot in het geslacht van David Een twijg zal ontspruiten aan de stronk van Isaï (profetie uit Jesaja 11:1). Mixed media, textiel, stikwerk, fotografie, kurkeikbast  

Jezus verbeeld

2010

Een twijg zal ontspruiten aan de stronk van Isaï (profetie uit Jesaja 11:1). Mixed media: textiel, stikwerk, fotografie, kukreikbast, hennep, metaalverven.

Afwachten of verwachten

2000

Schilderij. ‘Ik ben het Licht’. Licht, dat is een symbool voor Gods aanwezigheid. We vragen, ‘wilt U er bij zijn’. Mensen kunnen in vuur en vlam staan, ergens vol van zijn. Voor de Heilige Geest wordt ook wel een vlammetje getekend. We herdenken mensen door het aansteken van een kaars. De kaars vlamt op bij het uitblazen, wil niet uit. Het licht schemert in de duisternis

Hoop of wanhoop

2000

Schilderij. Wanneer mensen geen terugkerende momenten van rust en meditatie kennen, blijft de wereld voor hen als een gesloten ruimte, zonder uitzicht. Chaos, verslagenheid (het geknakte riet). De sjabbat, de dag van God, is als een poort naar de toekomst. De mensen zullen oplichten, en stralen als de glans van het uitspansel. De Woorden zijn het voedsel, voor elke dag, troost en kracht, wijsheid

Geboorte van het licht

2005

Licht op in ons teken van GOD mensen onderweg in deze gebroken wereld METGEZEL een naaste zodat wij niet verdorren OASE bron van inzicht leven ware bestemming

Herderin

2007

Jemen, herderin met kudde schapen. Fotografie, doorgeschilderde omgeving, bewerkt met zand, vezels en bladnerven

het licht komt je tegemoet

2006

Fotografie op hout, bewerkt met spiegels, acrylverf, textiel en natuurlijke materialen